9 Aralık 2009 Çarşamba

bir hidroterapistin günlüğü =)

HİDROTERAPİ( AKUATİK REHABİLİTASYON) NEDİR ?

Hastalıkların ve fonksiyonel kayıpların tedavisinde suyun uygun bir şekilde , tecrübeli personel tarafından düzenlenen ve gözetim altında tutulan bir havuz tedavi programıdır.Hidroterapi fizik tedavinin yerine geçebilen ya da beraber uygulanan bir tedavi yöntemidir.

Suyun fiziksel özelliklerinden ( kaldırma kuvveti,hidrostatik basınç,direnç ve viskosite v.b.) yararlanılarak yapılan tedavilerle ; dolaşım sisteminde,pulmoner sistemde,kas-iskelet sistemi üzerinde,santral sinir sisteminde, renal sistem üzerinde ve solunum sistemi üzerinde olumlu fizyolojik etkiler elde edilir.

KULLANIM ALANLARI NELERDİR ?

 Subakut/kronik yumuşak doku yaralanmaları
 Kas kontraktürleri
 Skar(yara izi) oluşması
 Osteoartrit( kireçlenme)
 Romatoit artrit vb. romatizmal hastalıklar
 Kırık geçirmiş hastalar
 Anksiyete
 Kas kpazmları
 Kullanılmamaya bağlı kas zayıflıkları
 Sss ya da periferik sinir sistemi hastalıklarına bağlı kas zayıflıkları
 Serebral palsi
 Muskuler distrofi
 Guillan Barre Sendromu
 Multipl Skleroz

…. Gibi bir çok alanda havuz terapileri kullanılmaktadır.Ayrıca çocuk hastalar , yaşlı hastalar,bel ağrısı ,diz problemleri,fiziksel kısıtlılık ve artritle seyreden hastalıklar üzerinde olumlu etkilere sahiptir.

Hidroterapi , bilinen en eski tedavi yöntemlerinden biridir ve günümüzde de geçerliliği sürmektedir.Suyun kaldırma kuvvetinden dolayı örneğin boynuna kadar suya giren hasta vücut ağırlığının %75ini kaybettiğinden daha rahat hareket edebilecek,gösterilen egzersizleri daha kolay yapabilecektir.Suda daha az motor fonksiyon gerektiğinden daha kolay kas aktivasyonu sağlanacak,ağrısız ya da az ağrılı hareket edilebilecek,yaralanma ve düşme riski en aza indiğinden mutlu ve korkusuz bir şekilde çalışılabilecek,akımdan yararlanılıp , direncin oranlanabilmesi sağlanacak ve hasta fiziksel ve fizyolojik olarak rahatlayacaktır.

ÇOCUKLAR İÇİN SU İÇİ EGZERSİZ PROGRAMI

Bu programda amaç fiziksel olarak hareketliliğin çocukla tanıştırılmasıdır.

Düzenli bir şekilde programa katılan çocuklarda aerobik kapasite artar,spor faaliyetlerinde daha az yaralanma riskine sahip olurlar.Koordinasyon ve denge problemlerinde daha erken dönemde gelişme sağlanır,kendine güven artar, kilo dengelenir ve kardiyovasküler hastalık riskleri azalır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder